Bokstaveringsalfabetet

Det internationella bokstaveringsalfabetet, även känt som det fonetiska alfabetet, är ett system utvecklat för att underlätta tydlig och entydig kommunikation över telefon eller radio genom att använda distinkta kodord för varje bokstav i alfabetet. Detta alfabet skapades av International Civil Aviation Organization (ICAO) år 1950 och har blivit en global standard för kommunikation inom bland annat marin, flygtrafik, militär och andra områden där tydlig kommunikation är avgörande​.

En intressant historisk detalj är att före andra världskriget använde den svenska marinen ett eget bokstaveringsalfabet baserat på enstaviga ord. Det visar på en lång tradition av att anpassa kommunikationsmetoder för att öka tydligheten och effektiviteten i överföring av information. Det första svenska bokstaveringsalfabetet härstammar från 1891 och dök upp i den svenska telefonkatalogen 1891.

När vi behöver förtydliga oss i våran VHF radio så använder vi det internationella bokstaveringsalfabetet enligt nedan. Å, Ä .och Ö ska också bokastaveras med den engelska standarden aa, ae och oe enligt nedan.

 

Ska du använda VHF på din båt så behöver du lära dig nedan bokstavering inför ditt prov i VHF/SRC. Kursen VHF/SRC kan du boka hos oss på sjölotsen här.

A = Alpha 0 = Zero
B = Bravo 1 = One
C = Charlie 2 = Two
D = Delta 3 = Three
E = Echo 4 = Four
F = Foxtrot 5 = Five
G = Golf 6 = Six
H = Hotel 7 = Seven
I = India 8 = Eight
J = Juliet 9 = Nine
K = Kilo
L = Lima ; = Decimal
M = Mike . = Stop
N = November
O = Oscar
P = Papa
Q = Quebec
R = Romeo
S = Sierra
T = Tango
U = Uniform
V = Victor
W = Whiskey
X = X-ray
Y = Yankee
Z = Zulu
Å = AA Alfa Alfa / (Åke ) 
Ä = AE Alfa Echo /  (Ärlig) 
Ö = Oscar Echo /  (Östen) 

 

Vill du bli extra duktig på att bokstavera kan du även lära dig vad skiljetecknen heter. Det är dock inget krav för VHF/SRC provet.

 

Förutom VHF/SRC Cerifikat så behöver du också ett tillstånd för att använda VHF. Det söker du hos Post & Telestyrelsen här.

Vill du lära dig ännu mer om bokstavering så kan du titta på hur hur försvaret gör på land här. 

 

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.