Ny kurs förarbevis för vattenskoter!

Ny kurs förarbevis för vattenskoter!

Nu är det äntligen dags. Vi lanserar vår nya kurs förarbevis för vattenskoter eller vattenskoterkörkort i folkmun. Är du svensk medborgare och vill köra vattenskoter måste du ha fyllt 15 år och inneha ett förarbevis för vattenskoter som utfärdas av Transportstyrelsen. Vi på Sjölotsen har under mer än 12 år jobbat med att utbilda förarbevis för båt och vidare utbildningar inom båtlivet. Vattenskotern har blivit en naturlig del av båtlivet i Sverige nu och vi har haft en stor efterfrågan på vattenskoterkursen.

Kursens innehåll är fastställt av Transportstyrelsen i deras föreskrift TSFS 2021:51. Den specificerar väldigt väv vad vi utbildare måste göra för att du ska kunna få ditt förarbevis för vattenskoter. Kraven är uppdelade i tre delar där del 1 är en kurs del som kan ska på plats eller online i självstudietakt. Vi har till att börja med valt att lägga den här delen online för att göra kursen billigare för dig.

Del 2 ska vara en lärarledd 3 timmars kurs online eller på plats. Vi har valt att göra del 3 på plats då vi vet att en hel del behöver lite hjälp och stöd från våra duktiga lärare för att klara navigeringskraven. Efter den lärarledda 3 timmars delen genomför du ett teoretisk prov. Där ställs ett krav på 70% rätt på dom ca 40 frågorna som det digitala provet innehåller.

Sen är det dags för den sista del 3 där du ska ut på vattnet och genomföra en del fasta övningar. Kravet är att du klarar alla dessa övningar och visar prov på ansvar och lyssnar på instruktörerna. Vi är säkra på att alla kommer klara sig. Har man något problem så hjälper vi till så att man får göra om den del man behöver. Antigen direkt eller vid ett senare tillfälle.

När du kommer till våran kurs är det viktigt att du har med en dator eller surfplatta så du kan genomföra online provet. Samt passande kläder för att köra vattenskoter, det är troligen en våtdräkt eller en torrdräkt. Har du en favorit flytväst eller hjälm får du gärna ta med den också.

Mer information om kursen och bokning gör du här: https://sjolotsen.se/products/forarbevis-vattenskoter

Här är alla krav man ska klara av enligt Transportstyrelsen

Del 1. Teori                       8 timmar

 • Vattenskoterns uppbyggnad, konstruktion, egenskaper och begränsningar samt olika typer av vattenskotrar
 • Sjövett, förhållningssätt på sjön samt tillämpliga delar av allemansrätten
 • Sjövägsreglerna med särskild vikt vid regel 1–9 och 13–20
 • Fasta och flytande sjömärken samt sjövägmärken
 • Navigationshjälpmedel, användning och begränsningar – Sjökortets uppbyggnad, symboler och förkortningar 
 • Säkerhetsutrustning inklusive flytväst, hjälm, våtdräkt, bogserlina, brandsläckare, paddel, mobiltelefon med vattentätt fodral, samt dödmansgrepp
 • Metoder för att tillkalla hjälp vid nödsituation
 • Risker och personskador relaterade till vattenskoterkörning
 • Hypotermi - risker och förebyggande åtgärder
 • Anpassad fart och hänsyn samt bullerpåverkan
 • Påverkan på miljö och djurliv vid vattenskoterkörning inkluderat körning i strandnära och grunda områden
 • Skyddade områden och förbudsområden
 • Befälhavarens ansvar, tillämpliga skyldigheter och straffbestämmelser vid framförande av vattenskoter
 • Sjösättning och upptagning av vattenskoter

Del 2. Teori                      3 timmar

 • Fördjupning och diskussion
  • Sjövett, förhållningssätt på sjön samt tillämpliga delar av allemansrätten
  • Anpassad fart och hänsyn samt bullerpåverkan
  • Påverkan på miljö och djurliv vid vattenskoterkörning inkluderat körning i strandnära och grunda områden
 • Grundläggande navigation
  • Välja rätt sjökort med rätt skala
  • Bestämma avstånd och position i sjökort
  • Visuell navigation
  • Färdplanering
 • Körteknik och handhavande av olika typer av vattenskotrar
 • Riskbedömning och fartens påverkan
 • Nödåtgärder
  • Ta sig upp på vattenskotern från vattnet
  • Hjälpa en person upp ur vattnet med vattenskoter
  • Vända tillbaka en vält vattenskoter i vattnet
  • Bogsering

Del 3. Praktiska övningar                     4 timmar

 • Genomgång av säkerhetsutrustning
 • Genomgång av vattenskotern, motorkontroll och tankning/laddning
 • Lågfartsmanöverövningar
  • Uppstart av vattenskoter
  • Köra fram till en boj eller brygga, stanna nära objektet, hålla vattenskotern stilla och därefter backa undan under kontrollerade former
  • Tillämpa svallfri fart och förstå vilka farter som bygger svall
  • Köra med passagerare
  • Förtöjning
 • Högfartsmanöverövningar
  • Fri körning för att hitta balans, gas, gasavdrag och back
  • Körning över vågor/svall i olika farter och vinklar
  • Girar i lugnt vatten samt girar i vågor eller svall
 • Undanmanöverövningar
  • Slå av gas och kontrollera glidsträcka
  • Slå av gas och ge back
  • Slå av gas och ge fullt roderutslag
  • Slå av gas, gira och ge gas med kraftigt roderutslag
 • Nödåtgärder
  • Paddla med vattenskoter, simulering av motorstopp