Sjömil, knop och distansminut. Vad är det? vi förklarar.

Jordglob i genomskärning med förklaring av hur en nautiskmil blir 1852 meter

Vad är en sjömil?

Den korrekta benämningen på en sjömil är en nautisk mil. Sjömilen hade från början en annan längd i Sverige. Men sedan standarden på en nautisk mil är 1852 meter så har betydelsen för en sjömil också blivit 1852 meter. Den nautiska milen bygger på att jordens omkrets är 40 000 km. Om man i en genomskärning delar upp jorden i fyra delar blir då en del 10 000 km i 90 graders vinkel. Om man då delar dom 10 000 000 metrarna med 90 grader blir varje grad 111 111,11 meter. Sedan valde man att dela in varje grad i 60 minuter. Och om du delar 111 111,11 med 60 minuter får du 1851,85 meter, dvs avrundat 1852 meter. Och efter som en nautisk mil är samma sak som en minut av jordens båge kallas det bågminut eller vanligare distansminut också. Det här är en av dom saker du lär dig på vår kurs förarintyg båt.

Nautisk mil är en jättegammal måttenhet och dess historia sträcker sig tillbaka till romartiden. Den har haft olika mått i olika delar av världen och när man började komma överens definierades en sjömil som längden av vinkel i en bågminut mot jordens yta, men eftersom jorden plattas till något runt polerna varierade detta mått. Så under 1800-talet bestämde man sig för att använda den genomsnittliga längden som vi beskrev ovan. 1929 antogs en gemensam standard för Nautiska milen som 1852 meter av stora delar av världens länder. Men det var inte förens 1954 som USA gick med på den standarden och ändrade sitt mått från 1853,25 meter till 1852 meter.

Vad är en knop?

Knop använder vi för att mäta hastigheten och den motsvarar i dag en nautisk mil. Dvs kör du i en knop under en timme har du kommit en nautisk mil. Termen knop tror man härstammar från holländska ordet för knut. När man började mäta hastighet i vattnet hade man ett långt rep med knopar på jämnt avstånd. Man släppte ner repet i vattnet och räknade antalet knopar som passerade relingen under tiden ett timglas tömdes och kunde då räkna ut vilken fart man hade.  

Bold på en handlogg

Handlogg

Olika sätt att mäta knop

Vi mäter farten på sjön med knop. Knop kan dock mätas på två sätt i dag. Vi mäter oftast knop med ett digitalt system via en plotter eller en app i telefon via satellitsystemen GPS och Galileo. Det vi då mäter är något vi kallar fart över grund (Fög). Det är den verkliga farten vi färdas i. Sedan kan vi mäta vår fart genom vattnet. Då påverkas vår fart av mot- eller medström. Den farten kallar vi ofta loggfart. Om din plotter visar att du åker i 8 knop medan din logg visar att du färdas i 5 knop innebär det att du har 3 knop i medström. Vi pratar mer om knop under kurserna förarbevis båt och kustskepparintyg.

Vad är en spottlogg?

Har man inte någon möjlighet att se sin fart kan man göra en bedömning med hjälp av spottlogg. Det fungerar så att du spottar vid fören av båten och tar tiden med ett stoppur till spottet är vid aktern av båten. Du kan sedan räkna ut farten genom följande formel Knop =  6* båtens längd i fot/tiden i sekunder. Ska man hålla på länge med detta får man nog dricka en del, eller hur man nu skapar mycket saliv. Du kan givetvis släppa något annat än saliv i fören. Men tänk på naturen och skräpa inte ner.

Vad är dödräkning?

Dödräkning är ett system för att veta vart man befinner sig. Man använder då kompass för att veta i vilken riktning man färdas. Sedan räknar man med hjälp av sin fart och den tid man kört ut hur långt man åkt, och kan då markera vart man är på ett sjökort. Metoden används fortfarande på ubåtar i undervattensläge.

Vad är en distansminut?

En distansminut är exakt samma avstånd som en nautisk mil eller en sjömil. Ordet härstammar från en bågminut. Vilket är ett vinkelmått som motsvarar en 60-del av en grad av jordens omkrets.

Vad är en kabellängd?

En kabellängd har använts som begrepp under en långtid och längden har också varierat mellan olika länder. Grunden för längden var ofta repslageriets maxlängd på ett rep. Nu förtiden är en kabellängd 1/10 av en nautiskmil dvs 185,2 meter.  

 

Historia om nautiska milens längd

Sjömilens längd har varierat genom historien, men 1852 meter blev standarden år 1929 när International Hydrographic Organization (IHO) definierade en nautiskmil som en exakt distans på 1852 meter. En nautisk mil i USA var fram till år 1954 1853,25 meter men ändrades då till 1852 meter. En sjömil i Sverige var tidigt på 1900-talet fortfarande 7420,44 meter och grundade sig på 1/15- dels grad. Dvs man delade en latitudgrad i 15 delar. Valet av 1852 meter kom sig mest av att ett stort antal länder hade börjat använda det som standard redan. Det fanns navigationsinstrument som grundade sig på det måttet och det var även en praktisk avrundning av jordens omkrets. Den nautiska milen är godkänd för användning inom SI men det är inte en SI enhet. SI är det internationella måttenhetssystemet som världen har kommit överens om att använda.

Vill du lära dig mer navigationstips. Titta in på vår hemsida eller boka in dig på vår kurs förarintyg båt.

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.