Varför heter det styrbord och babord?

När vi är på sjön använder vi begreppen styrbord och babord för att beskriva något på eller runt vår båt i stället för vänster och höger. Men varför heter det styrbord och babord?

Orden kommer från vikingatiden och har sin grund i ordet bord, som är sidan på båten, eller bordläggning som sidorna heter. Styrbord år båtens högersida och kommer från att vikingarna hade en styråra som satt på båtens högra akter. Troligen för att dom flesta styrmännen var högerhänta. Babord är båten vänstersida och kommer från att styrmannen på vikingatiden stod med ryggen mot vänstersidan. Dvs baksidan därav bak bord som har blivit babord.

I engelskan använder man starbord som precis som svenskans styrbord härstammar från styråran och på gammal engelska hette det steorbord. Eftersom åran var på fartygets högersida la man alltid till båten mot kaj med dess vänstersida. Därför heter babord Port på engelska. För i tiden användes också larboard på engelska. Detta efter medeltidsengelskans ladeboard som betydde load. Dvs den sida man lastade båten på. Då larboard och starbord låter ganska lika beslutade den brittiska flottan om att bara port fick användas för babord år 1844.

Man använder babord och styrbord för att beskriva platser på och utanför båten. Vänster sida i färdriktningen heter alltid babord och högersida alltid styrbord oavsett vilket håll du som person står på båten. För ditt höger blir babord om du står med ryggen mot färdriktningen, men babord är alltid babord.

Ibland används ordet dikt i samband med styrbord och babord. I marina termer betyder dikt så mycket det går. Om man får order att styra dikt babord vrider man rodret så mycket det går till babord. En seglare kan också säga att han seglade dikt bidevind Vilket betyder att han seglar så mycket mot vinden han kan utan att tappa all fart.

Vill du lära dig mer om navigation och sjötermer. Gå en av våra kurser, exempelvis förarintyg båt. Vill du bli ännu bättre på sjön har vi några platser kvar på vår nästa kustskepparekurs.

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.